Hizmet SözleşmesiTaraflar

Servis Sağlayıcı : Ka_Mu Soft

Müşteri : Ka_Mu Soft üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş

Sözleşme Maddeleri:

Madde 1: Servis Sağlayıcı'nın sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Servis sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 2: Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, lisanssız yazılım/script (lisanslı hazır site portalları), elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, Hack, Crack, Warez, Adult, Pornografi ve MP3 içeriğinden doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, tutulamaz. Sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı bu durumda anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 3: Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Beklenmeyen teknik aksaklıklara karşı müşterilerin mağdur olmamak ve veri kaybına maruz kalmamak için tedbir olarak hesabındaki ve mailindeki kendi verilerini ayrıca yedeklemeleri gerekmektedir. Servis Sağlayıcı'nın yedekleme yapmaması durumunda gösterilecek maddi zarar Hosting bedelinin 5 katını geçemez.

Madde 4: Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim, yazılım, dijital ses kaydı (MP3 ve diğer dijital ses formatları) lisanslı script vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı yazılım lisans sahiplerinin lisans bedeli ödenmemiş yazılımın kaldırma başvurularını yerine getirir, hosting barındırma hizmeti devam eder ve ücret iadesi yapılmaz. Yukarıda belirtilenlerden izin veya lisans alınmış ise Müşteri bunu Servis Sağlayıcısına bildirmekle yükümlüdür. Servis sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 5: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 6: İnternet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 7: Alınan hizmetin karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını süresiz kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 8: Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

Madde 9: Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Bu maddenin ihlali durumunda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 10: Müşteri kesinlikle Servis Sağlayıcı'nın sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Servis Sağlayıcı'nın sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 11: Servis Sağlayıcı Müşteri'nin yazılı olarak (e-mail veya bir doküman ile) belirttiği bir işlemi en geç 7 iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür. Müşteri bu nedenden dolayı o yıla ait hosting bedelinin geri ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Madde 12: Müşteri kesinlikle Servis Sağlayıcı'nın sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve NETWORK kaynakları), Servis Sağlayıcı'nın diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %2 'dir. %2 'yi geçen kullanıcı hesapları , ilk uyarının ardından askıya alınır. Bu durumda Servis Sağlayıcı, Müşteri'den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Servis Sağlayıcı sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 13: Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Madde 14: Müşteri, Servis Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemelerinin ve Ankara İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 15: Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını ve tarifelerin üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16: Web sitesi yayınlama hizmetlerinde hizmetin açılış tarihinden itibaren ilk 7 günü kapsayan süre içerisinde, (hafta sonu ve resmi tatiller dahil.) müşterinin sözleşmeyi fesih etmesi durumunda, hizmetin ücretinin Servis Sağlayıcı tarafından iade edileceği garanti edilmektedir. Alan adı tescilleri otomatik olarak yapıldığı için, alan adı(domain) kayıt hizmetlerinde iade mümkün değildir. Servis Sağlayıcı Müşteri'nin ödemiş olduğu ücretin yanlızca hosting bedelini 4 gün içerisinde ödemeyi taahhüt eder ve ücreti ödemekle yükümlüdür.

Madde 17: Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz. (Web sitesi yayınlama hizmetlerinde hizmetin açılış tarihinden itibaren ilk 7 günü kapsayan süre içerisinde, müşterinin sözleşmeyi fesih etmesi durumunda, hizmetin ücretinin Servis Sağlayıcı tarafından iade edileceği garanti edilmektedir. Alan adı kayıt hizmetlerinde iade mümkün değildir.) Bu iade bir herhangi bir neden olmaksızın ise kullanılan hizmetin miktarı düşülür.

Madde 18: Servis sağlayıcı Sunucuları üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşteriye aittir. Servis sağlayıcı sunucularında güvenliğini sağlamak için kendi tarafından sorumlu olduğu yazılım ve donanım güvenliklerini tam olarak oluşturur buna rağmen Müşteri'nin site/sitelerinin saldırı alması durumunda servis sağlayıcı diğer müşterilerinin ve sunucularının hat yavaşlaması veri/donanım güvenliğini almak için müşteri'nin aldığı hizmeti tek taraflı olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Chmod777'den kaynaklanabilecek yada müşterinin yazılımı ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde servis sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 19: Hosting paketleri ve Kampanya paketlerinde, trafik ve kota aşımlarında verilen hizmet askıya alınır. Hizmetin devam edebilmesi için bir üst paket yada ek 10 GB/Ay Bandwidth fark ücretini 3 gün içinde ödeme koşulu ile paket bir üst seviye Hosting özelliklerine yükseltilir servis sağlayıcı tarafından verilen hizmet genişletilir. Müşteri ilk hizmet alımında kullanacağı kotaların yeterliliğini kabul etmiş ve 12 aylık hizmet süresi boyunca oluşabilecek kota değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 20: Müşteri, aldığı hizmet dahilinde Ka_Mu Soft tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. (Ka_Mu Soft resmi web sitesi üzerinden ya da e-mail olarak tarafınıza bildirilir) Müşteri, Ka_Mu Soft hesabından faydalanırken Ka_Mu Soft tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz. Aksi takdirde Ka_Mu Soft'un belirlemiş olduğu miktarı (bu miktar hizmet bedelinin 10 katını geçemez) ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 21: Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Ka_Mu Soft'a herhangi bir kusur iletilemez.

Madde 22: Servis Sağlayıcı kadar Net İ.V.M. de yetkilidir. Bu sözleşmenin her maddesindeki fesh etme hakkı Net İVM için de geçerlidir. Net İ.V.M. Genel Servis Sağlayıcı olduğundan her yetkiyi barındırır. Ka_Mu Soft'un uyarıları kadar Net İVM nin uyarıları ve Net İVM nin sözleşmesi de dikkate alınmalıdır.

Madde 23: İşbu sözleşme 23 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.© Vizra